Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tuning-svetla.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Kamenec Tomáš, IČO 76626997 se sídlem Havířov, PSČ 73601 a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v ostravě oddíl C vložka 31178. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen. Ke každé zásilce je přiložen ůčet/faktura. Nejsme plátci DPH.

Vyřízení Vaší objednávky
Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta by přesáhla 2 týdny, budeme Vás včas informovat. Dodací lhůta uvedená v detailu produktu je pouze orientační a závisí na skladových zásobách výrobců. Jelikož jsme přímí dovozci, snažíme se aby zboží bylo odesláno co nejdříve.

Po objednání zboží je každý zákazník/kupující kontaktován prodávajícím na uvedené tel. číslo u objednávky pro ověření a odsouhlasení správnosti vybraného zboží/objednávky a odsouhlasení si dodací doby. V případě, že se prodávajícímu nepodaří ani po několikáte kontaktovat zákazníka/kupujícího, má prodávající právo zrušit objednávku/odstoupit od smlouvy, nebo žádat platbu předem.

V případě, že se jedná o neskladné a atypické zboží přímo pro daný vůz, může prodávající žádat úhradu zálohy na zboží. O výši zálohy je kupující vždy informován na uvedený tel. kontakt nebo email. Tato zálohová částka je po té při zaslání zboží odečtena od zbývající dobírkové částky. (mezi toto zboží patří například nárazníky, sportovní podvozky a rozšiřovací podložky).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv a to až do té doby, kdy je již zboží připraveno k expedici. Pokud však byl produkt pro zákazníka objednán u dodavatele a dodavatelem na naši adresu doručen nebo pokud je na cestě k nám, tehdy již objednávku stornovat NELZE!

Poštovné a balné-při odeslání jakékoliv objednávky (zboží, katalogu nebo dokumentu) si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek na dobírku činí 90 Kč.

Na Slovensko posíláme balíky po zaplacení částky předem na ůčet, nebo adresu.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakt).

Další informace
Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme každý den v době od 9.00h do 20.00h a to na telefonním čísle 604 637 633, nebo na emailové adrese kamenec-tomas@volny.cz

Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně (po Tel.předchozí domluvě)na naší adrese Havířov-Město Karvinská 32.

Převzetí zboží od přepravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost řádně vyřídit závaznou objednávku. Součástí dodávky zboží je vždy daňový doklad. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)."

Objednávka
Možnosti podání objednávky:
• využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
• telefonicky - telefonním číslem od 9.00 do 20.00 hod.
• e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu kamenec-tomas@volny.cz

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka: • dodací jméno a příjmení, dodací adresa • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží • kód, množství a cena zboží dle ceníku • případné doplňující údaje

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její následná aktivace.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, - nejlépe v původním obalu,pokud nemáte původní obal zboží zabalte do obalu, který zajistí bezpečný transport k prodávajícímu. - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz nás dopředu informujte. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku sníženou o transakční náklady (zejména poštovné, balné, dobírečné, aj.) předem dohodnutým způsobem. Maximální výše transakčních nákladů může činit v případě prodeje v České republice 300 Kč, v případě prodeje do zahraničí mohou transakční náklady být i vyšší.

Vrácení peněz
Peníze jsou vracený prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou typu „C", proto, v odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu nebo adresu, na kterou si přejete prostředky vrátit. Tyto údaje prosíme posílat na náš email, k bezproblémovému vyřízení.

REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) poškozením výrobku vzniklé vinou zákazníka
e) pokuď zákazník nemá doklad o koupi výrobku (paragon nebo daňový doklad)
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, případně v součinnosti s prodávajícím)
g) překročení záruční doby

Upozornění k předním světlům:Upozorňujeme, že do předních světel, patří pouze předepsané žárovky podle osazení ve světlech. Při osazení předních světel xenonovými přestavbovými sadami se okamžitě ruší záruka na tyto světla. Upozorňujeme, že tyto přestavbové xenon sady nejsou schváleny pro provoz v České republice. Navíc je při montáži nutný zásah ve světlech, čímž dojde k poškození.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.